Metody wróżenia

Wróżenie z ziaren kukurydzy

Prehiszpańskie cywilizacje w Ameryce posiadały zaawansowaną wiedzę na temat wróżenia. Tutaj praktyka była połączona z naukami astronomicznymi i meteorologicznymi, a zwłaszcza zliczaniem czasu na kalendarzach i zapowiadaniem życia upraw. Przewidywanie ziaren kukurydzy było raczej osobistą metodą wróżenia, podobną do metody z piaskiem: ziarna są wyrzucane na powierzchnię, najlepiej białe płótno (chociaż mogą być wrzucone do wody). Są one następnie tłumaczone

Read More